Πέτυχαν από δύο τέρματα, πήραν από ένα βαθμό ΕΝΠ και Άρης

Πέτυχαν από δύο τέρματα, πήραν από ένα βαθμό ΕΝΠ και Άρης