Πρώτη στα εισιτήρια η Ομόνοια με 50.770

Πρώτη στα εισιτήρια η Ομόνοια με 50.770