Σάντης: «Ένα από τα συστατικά επιτυχίας είναι η σταθερότητα»

Σάντης: «Ένα από τα συστατικά επιτυχίας είναι η σταθερότητα»