Στην αντεπίθεση ο Απόλλωνας: «Δεν υπάρχει μισή αληθής λέξη στην ανακοίνωση των βουτυροχλεχλέδων»

Στην αντεπίθεση ο Απόλλωνας: «Δεν υπάρχει μισή αληθής λέξη στην ανακοίνωση των βουτυροχλεχλέδων»