Το ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες ανά επαρχία μέχρι τις 12 το μεσημέρι

Το ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες ανά επαρχία μέχρι τις 12 το μεσημέρι