«Το συμβόλαιό μου ήταν €3.000 τον χρόνο, άλλος στη θέση μου θα τα παρατούσε»

«Το συμβόλαιό μου ήταν €3.000 τον χρόνο, άλλος στη θέση μου θα τα παρατούσε»