Οικονομία


Aυξήθηκε το ποσό επιδότησης ενοικίου σε εκτοπισθέντες και παθόντες
Aυξήθηκε το ποσό επιδότησης ενοικίου σε εκτοπισθέντες και παθόντες

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια προσπάθεια για μεγαλύτερη στόχευση των κοινωνικών παροχών και χορηγιών και διακρίνοντας ότι το ύψος των ενοικίων έχει ανέλθει συγκριτικά με την τελευταία δεκαετία όπου και καθορίστηκε το επίδομα ενοικίου που καταβάλλεται σήμερα, προχώρησε στην αύξηση κατά 15% των επιδομάτων ενοικίου σε εκτοπισθέντες και παθόντες μονήρη άτομα, οικογένειες και φοιτητές από 1ην Ιανουαρίου του 2018. 

Τα κριτήρια

  • Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές μέχρι επιπέδου Μάστερ σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας ιδρύματα στην Κύπρο. Προς τούτο προσκομίζεται Βεβαίωση εγγραφής στο Εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  • Λαμβάνεται υπόψη το 100% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για το σύζυγο (άντρα) και το 50% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για τη σύζυγο (γυναίκα).Για αδέλφια που διαμένουν με την πατρική οικογένεια και εργάζονται λαμβάνεται υπόψη το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος τους συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.
  • Το καταβαλλόμενο επίδομα μειώνεται σε περίπτωση συγκατοίκησης. 
  •  Ο/Η αιτητής/τρια δεν πρέπει να κατέχει ή/και να κατείχε στο παρελθόν οικιστική μονάδα. 
  •  Ο/Η αιτητής/τριαδεν πρέπει να έλαβε στο παρελθόν στεγαστική βοήθεια από το κράτος.
  • Η ενοικιαζόμενη οικιστική μονάδα δεν πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του αιτητή και δεν πρέπει να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο α’ βαθμού.Σε περίπτωση που η ενοικίαση γίνεται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία μέτοχοι είναι α’ βαθμού συγγενείς προς τον αιτητή-ενοικιαστή, με ποσοστό συμμετοχής πέραν του 50%, δεν παραχωρείται επίδομα ενοικίου.
  • Η ενοικιαζόμενη κατοικία δεν πρέπει να είναι σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την πατρική οικία. 
  • Η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Διευκρινίζεται, δε, ότι όλα τα επιδόματα θα αναθεωρηθούν αυτόματα από την 1η Ιανουαρίου του 2018 χωρίς να χρειάζεται η υποβολή νέας αίτησης από τους λήπτες που ήδη λαμβάνουν το σχετικό επίδομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Kεντρικά ή Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στη διεύθυνση www.moi.gov.cy (Τμήματα, Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων).

1.PNG


pinakas.PNG