Κύπρος


Αυτές είναι οι 112 κατάλληλες περιοχές για κολύμβηση στην Κύπρο
Αυτές είναι οι 112 κατάλληλες περιοχές για κολύμβηση στην Κύπρο

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοίνωσε τις περιοχές που θεωρούνται κατάλληλες για κολύμβηση.

Πρόκειται για 112 θαλάσσιες περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε κατάλογο ο οποίος ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος μετά  και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για την επικαιροποίηση του  εν λόγο καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης για το έτος 2018. 

Σκοπός και στόχος της δημόσιας διαβούλευσης ήταν να δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να διατυπώσει συστάσεις, παρατηρήσεις ή και παράπονα για τον κατάλογο των περιοχών νερών κολύμβησης.

Δείτε τον κατάλογο εδώ

Top News