Οικονομία


Βελτίωση στο οικονομικό κλίμα το Δεκέμβριο στην Κύπρο
Βελτίωση στο οικονομικό κλίμα το Δεκέμβριο στην Κύπρο

 Άνοδο κατά 3,4 μονάδες παρουσίασε το Δεκέμβριο του 2018 το οικονομικό κλίμα, υποβοηθούμενο από την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στην μεταποίηση.

Ειδικότερα, τον τελευταίο μήνα του 2018 ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ), που καταρτίζει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανήλθε στις 118,6 μονάδες σε σύγκριση με 115,2 τον Νοέμβριο του 2018. Να σημειωθεί ότι το Ιανουάριο του 2018 ο ΔΟΣ είχε φτάσει στις 119,8 μονάδες που ήταν η υψηλότερα ιστορικά τιμή.
 
Σύμφωνα με το ΚΟΕ, κατά μέσο όρο, ο ΔΟΣ ανήλθε στις 115,4 μονάδες το 2018 συγκριτικά με 114,8 το 2017.
 
Η πηγή της ανόδου του ΔΟΣ για το 2018, σύμφωνα με το ΚΟΕ, ήταν η σημαντική ενδυνάμωση στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη στον κατασκευαστικό τομέα, συγκριτικά με το 2017.
 
Παράλληλα, το ΚΟΕ σημειώνει πως «τα ψηλά επίπεδα οικονομικής εμπιστοσύνης που έχουν επιτευχθεί στην Κύπρο αναμένεται να συνεχίσουν να ευνοούν την οικονομική δραστηριότητα τα επόμενα τρίμηνα».
 
Για τον Δεκέμβριο, το ΚΟΕ επισημαίνει πως η άνοδος του ΔΟΣ οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση του  επιχειρηματικού  κλίματος  στις  υπηρεσίες  και  στη μεταποίηση, ενώ η οριακή βελτίωση  του κλίματος στις κατασκευές  και  ανάμεσα  στους καταναλωτές δεν είχε σημαντική επίπτωση στον ΔΟΣ.
 
Η άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες σχετίζεται με θετικότερες αξιολογήσεις της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο, καθώς και με ενδυνάμωση των προσδοκιών για αύξηση του κύκλου εργασιών κατά το επόμενο τρίμηνο.
 
Η αύξηση του  κλίματος  στη  μεταποίηση  οφείλεται  σε βελτίωση  των αξιολογήσεων για τα τρέχοντα αποθέματα και σε θετικότερες εκτιμήσεις για τη μελλοντική παραγωγή.
 
Το  κλίμα στις κατασκευές  βελτιώθηκε οριακά  λόγω  λιγότερο αρνητικών αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα. Η υποχώρηση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο συνδέεται με δυσμενέστερες αξιολογήσεις της τρέχουσας κατάστασης (πωλήσεις, αποθέματα) και πιο συγκρατημένων εκτιμήσεων για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου.
 
Οι καταναλωτές αναθεώρησαν ελαφρώς προς τα πάνω τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της Κύπρου γενικότερα, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί οριακά το καταναλωτικό κλίμα.