Από τους Κοτζιάδες, τους Παυλόπουλους και τους Καμένους, στον Νίκο Δένδια