Αν δεν έχεις πατρίδα πού θα εφαρμόσεις ένα πρόγραμμα;

Αν δεν έχεις πατρίδα πού θα εφαρμόσεις ένα πρόγραμμα;