Η χείρα φιλίας τείνεται προς εχθρούς

Η χείρα φιλίας τείνεται προς εχθρούς