Η θητεία ενός προέδρου είναι 4,5 χρόνια;

Η θητεία ενός προέδρου είναι 4,5 χρόνια;