Η Τουρκία δεν αλλάζει θέσεις και στρατηγική;

Η Τουρκία δεν αλλάζει θέσεις και στρατηγική;