Εμμονή σε ποιους στόχους, ποιες αρχές;

Εμμονή σε ποιους στόχους, ποιες αρχές;