Με τη φορολογία δεν αυξάνονται τα έσοδα του κράτους

Με τη φορολογία δεν αυξάνονται τα έσοδα του κράτους