Οι σεισμοί δεν λύνουν πολιτικά προβλήματα

<strong>Οι σεισμοί δεν λύνουν πολιτικά προβλήματα</strong>