Όταν δικαιώνεται η διορατικότητα

Όταν δικαιώνεται η διορατικότητα