Όταν η εμπλοκή της ΕΕ έφτασε στον υπέρτατο βαθμό οι Ευρωλάγνοι είπαν «όχι»