Ποιος έχει λερωμένη την φωλιά του;

Ποιος έχει λερωμένη την φωλιά του;