Στη δημοκρατία ή κυβερνάς ή αντιπολιτεύεσαι

Στη δημοκρατία ή κυβερνάς ή αντιπολιτεύεσαι