Το κυπριακό απαιτεί σοβαρότητα. Πόση όμως;

Το κυπριακό απαιτεί σοβαρότητα. Πόση όμως;