Κύπρος, Οικονομία


CEO Ελληνικής Τράπεζας: Στόχος να καταστεί κερδοφόρα η τράπεζα μεσομακροπρόθεσμα
CEO Ελληνικής Τράπεζας: Στόχος να καταστεί κερδοφόρα η τράπεζα μεσομακροπρόθεσμα

Η στρατηγική που ακολουθεί η Ελληνική Τράπεζα θα βοηθήσει την τράπεζα να καταστεί κερδοφόρα μεσομακροπρόθεσμα επί συνεχόμενης βάσης, τόνισε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Ιωάννης Μάτσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι στρατηγικός στόχος της τράπεζας είναι η μείωση των εξόδων βραχυπρόθεσμα. 

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι στόχος της τράπεζας είναι μέσω της αναδιοργάνωσης και της πελατοκεντρικής προσέγγισης να αυξηθούν τα έσοδα μεσομακροπόθεσμα και μέσω του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης προσωπικού να μειωθούν σήμερα τα έξοδα, ώστε να μπορέσει η τράπεζα να επιστρέψει στην κερδοφορία. 

Επιπλέον, ανέφερε ότι η επίτευξη του στόχου για αποχώρηση 200 ατόμων από το προσωπικό θα μειώσει τις δαπάνες μισθολογίου κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, ετήσια, ή περίπου 10% και πρόσθεσε ότι μέσω του σχεδίου, το προσωπικό μπορεί να λάβει πέντε ετήσιους μισθούς (αφορολόγητους). 

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα ότι η τράπεζα θα καταφέρει στο α΄ τρίμηνο του 2018 να κλείσει συμφωνία πώλησης δανείων και σημείωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και σημείωσε ότι μετά την λειτουργία της APS, της πλατφόρμας διαχείρισης ακινήτων και ΜΕΧ, αυξήθηκε η ταχύτητα με την οποία έρχονται οι λύσεις για τις ΜΕΧ.

Στρατηγική και επιστροφή στην κερδοφορία μεσοπρόθεσμα

Ανέφερε ότι η τράπεζα επέστρεψε στην κερδοφορία το γ΄ τρίμηνο «αλλά έχουμε δρόμο να διανύσουμε», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η τράπεζα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση για επίτευξη αυτού του στόχου. 

τόνισε ότι στόχος είναι να εκσυγχρονίσουμε και ενδυναμώσουμε την τράπεζα από όλες τις πτυχές (περιβάλλον εργασίας, σχέσεις με πελάτες) 

Αναφορικά με την στρατηγική που ακολουθεί το συγκρότημα, ο κ. Μάτσης εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή θα δώσει την δυνατότητα να επιστρέψει η τράπεζα στην κερδοφορία για συνεχή τρίμηνα και όχι όπως συνέβη στο παρελθόν για μόνο ένα τρίμηνο. 

«Στόχος της στρατηγικής μας είναι να γίνουμε κερδοφόροι στο μεσομακροπρόθεσμο μέλλον επί συνεχόμενης βάσης», υπογράμμισε. 

Δημιουργία APS και αύξηση της ταχύτητας των λύσεων για ΜΕΧ

Αναφορικά με τον στόχο μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ), ο κ. Μάτσης είπε ότι αλλάξαμε τις διαδικασίες και πολιτικές μας στην τράπεζα για να μπορούμε να συζητούμε με τους δανειολήπτες μας και να προτείνουμε λύσεις και την ίδια ώρα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την APS για να διαχειρίζεται τα ΜΕΧ και να λύσει το πρόβλημα των ΜΕΧ. 

Μετά την λειτουργία της APS «η ταχύτητα με την οποία έρχονται οι λύσεις στο τραπέζι (για τις ΜΕΧ) αυξήθηκε», υπογράμμισε και εξέφρασε την ελπίδα ότι «στο επόμενο τρίμηνο θα δούμε και την αύξηση στη μείωση των ΜΕΧ». 

Πελατοκεντρική τράπεζα

Ο κ. Μάτσης είπε ότι η δημιουργία της APS είχε ως αποτέλεσμα να αφεθεί «το προσωπικό της καλής τράπεζας να επικεντρωθεί στην κερδοφορία και στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας». 

Σκοπός μας είναι να γίνουμε πελατοκεντρική γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε να κερδίζουμε περισσότερους πελάτες και να μας χρησιμοποιούμε οι πελάτες σαν κύρια (πρώτη) τους τράπεζα, τόνισε. 

Αυτό θα βοηθήσει την τράπεζα, σύμφωνα με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, να επιστρέψει η τράπεζα στην κερδοφορία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέσω της αύξησης των πελατών αλλά και των προϊόντων που θα πουλάει η τράπεζα στους πελάτες. 

Επιπλέον, θα βοηθηθεί η Ελληνική Τράπεζα να κερδίσει περαιτέρω φήμη μέσα στην αγορά, πρόσθεσε. 

Όλα αυτά, συνέχισε, θα βοηθήσουν την τράπεζα να επιστρέψει στην κερδοφορία μέσω μεγαλύτερων εισοδημάτων. 

Ο κ. Μάτσης είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί «με αναδιοργάνωση της οργανωτικής μας δομής η οποία θα επιτρέψει στα τμήματα που έχουν την σχέση με τους πελάτες να συγκεντρωθούν στους πελάτες», προσθέτοντας ότι κύρια χαρακτηριστικά της αναδιοργάνωσης είναι η δημιουργία τμήματος το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την δημιουργία όλων των προϊόντων της τράπεζας αλλά και για τη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων». 

Ανέφερε επίσης ότι κεντροποιούνται όλα τα τμήματα που έχουν σχέση με την λειτουργία της τράπεζας και όχι με πελάτες κάτω από ένα τμήμα, το οποίο θα υποστηρίζει τα τμήματα που έχουν σχέση με τους πελάτες και τα οποία είναι το τμήμα ιδιωτών, το τμήμα επιχειρήσεων και το τμήμα διεθνούς τραπεζικής.  

Πώληση δανείων

Ο κ. Μάτσης είπε ότι αυτό το θέμα εξετάζεται συνεχώς, «υπάρχει ενδιαφέρον, μιλάμε με επενδυτές, δεν έχουμε κλείσει ακόμη συμφωνία». 

«Θέλω να ελπίζω ότι θα καταφέρουμε στο α΄ τρίμηνο του 2018 να κλείσουμε μια συμφωνία πώλησης», ανέφερε και σημείωσε ότι «από την ημέρα ίδρυσης της APS είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο και ενδιαφέρονται για να αγοράσουν ΜΕΧ». 

Ανέφερε ότι ο λόγος του ενδιαφέροντος από επενδυτές «είναι ότι υπάρχει η εταιρεία APS  που μπορεί να τα διαχειριστεί». 

Επιπλέον, ο κ. Μάτσης τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου που εκκρεμεί στη Βουλή για τιτλοποίηση δανείων «γιατί θα φέρει διαφορετικό τύπο επενδυτή». 

Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης

Αναφορικά με το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης, ο κ. Μάτσης είπε ότι το σχέδιο τρέχει για δεύτερη εβδομάδα με στόχο να αποχωρήσουν 200 άτομα προσωπικό χωρίς να δημιουργήσει αυξημένο λειτουργικό κίνδυνο στην τράπεζα, προσθέτοντας ότι η νέα οργανωτική δομή είναι πιο απλή και επιτρέπει στην τράπεζα να λειτουργήσει με πιο λίγο προσωπικό. 

Ο ΑΕ Διευθυντής εξήγησε ότι το σχέδιο, το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό, θα βοηθήσει στο να μειωθούν τα κόστη και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με το σχέδιο αυτό θα μειωθούν από του χρόνου οι δαπάνες για μισθολόγιο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ ετήσια ή περίπου σε ποσοστό 10% του συνολικού μισθολογίου. 

Ανέφερε ότι με βάση τις πρόνοιες του σχεδίου, κάποιος μπορεί να λάβει μεταξύ άλλων πέντε ετήσιους μισθούς (αφορολόγητους). 

Ο κ. Μάτσης είπε ότι ο στόχος της αποχώρησης 200 ατόμων δεν είναι απόλυτος αλλά ο στόχος μείωσης του προσωπικού είναι σημαντικός, προσθέτοντας ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος «θα πρέπει δυστυχώς να πάμε σε πιο ακραίες λύσεις που δεν θέλουμε να πάμε». 

Ανέφερε ότι «η τράπεζα έχει την ευχέρεια να πει και όχι» σε υπάλληλο που θέλει να αποχωρήσει και ήδη αυτό το έπραξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Top News