Παραπολιτικά


Cyprus Dream
Cyprus Dream

Αυξάνεται και πάλι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων και φθάνει στα προ του 2013 επίπεδα. Τη μερίδα του λέοντος στην αύξηση αυτή έχουν οι έκτακτοι υπάλληλοι, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί κατά 6.104 σε μια πενταετία.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα τnς Στατιστικής Υπηρεσίας, οι δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι και έκτακτοι, έφταναν τα 51.670 πρόσωπα. Ταυτόχρονα, ανεβαίνει και το κόστος του κρατικού μισθολογίου το οποίο μέχρι την εφαρμογή του μνημονίου ανερχόταν στο 15,6% του ΑΕΠ,  ποσοστό πολύ πιο υψηλό από τον μέσο όρο για τα κράτη της Ευρωζώνης που είναι 9,9. Η Kύπρος κατάφερε να το μειώσει στο 12,8 αλλά σήμερα ανεβαίνει ξανά στο 13,2. Όχι λόγω Cyprus Dream, αλλά λόγω Cyprus Vlakia.

Πηγή: Εφημερίδα Αλήθεια 

Top News