Δύο νέα προγράμματα για ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας νέων
Δύο νέα προγράμματα για ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας νέων

Πραγματοποιήθηκε, στη Δημοσιογραφική Εστία, η παρουσίαση των δυο νέων προγραμμάτων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, τα οποία αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στους νέους.

  • Κέντρα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Νέων
  • “Active Youth” – Πρόγραμμα Πληροφόρησης και Ενεργοποίησης Νέων

Αποστολή του νέου προγράμματος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων 15 μέχρι 29 ετών που θέλουν να αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία και παράλληλα η προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας. Το πρόγραμμα θα παρέχει:

 (α) εκπαίδευση και κατάρτιση για ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων,

 (β) καθοδήγηση μέσα από την ανάπτυξη δικτύου συμβούλων και μεντόρων,

 (γ) υποστήριξη και πληροφόρηση μέσα από εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στα Κέντρα Πληροφόρησης των Νέων του Οργανισμού Νεολαίας σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Αμμόχωστο.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενημερώσει και να «ενεργοποιήσει» τους νέους, κυρίως όσους βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETs-  not in education, employment or training) για τα σχέδια απασχόλησης που υπάρχουν διαθέσιμα προς αξιοποίηση και να τους βοηθήσει επί της ουσίας στην αναζήτηση τους για απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, μέσα από τα Σχέδια που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή σύσταση «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee). Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά την παρουσίαση των δυο πιο πάνω προγραμμάτων απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Μιχάλης Σοφοκλέους, Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο κ. Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ζέτας  Αιμιλιανίδου. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας, κ. Παναγιώτης Σεντώνας, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους σχετικά με το περιεχόμενο των δυο νέων προγραμμάτων του Οργανισμού και εξήγησε τη διασύνδεσή τους με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Τα δυο νέα προγράμματα εμπίπτουν στις προτεραιότητες που τίθενται στην Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαίας, την οποία ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο. Συγκεκριμένα, υλοποιούν στην πράξη την Στρατηγική, αφού υπηρετούν τον πυλώνα που αφορά στην «Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα» και τον πυλώνα που αφορά στην «Εκπαίδευση και Κατάρτιση».