Κατέρρευσε και πέθανε την ώρα που έβγαινε από οίκο ανοχής

Κατέρρευσε και πέθανε την ώρα που έβγαινε από οίκο ανοχής