Δίκη Φιλιππίδη: «Είναι πλέον ελεύθερος στο νοσοκομείο» λέει ο δικηγόρος του