Χασισοφυτεία «μαμούθ» σε μονή – Κρέμασαν μέχρι και κομποσκοίνια!