ΑΝΑΛΥΣΗ: Γιατί η Τουρκία πέρασε από την επιθετική ρητορική στην επίθεση φιλίας και ποιος ο ρόλος των ΗΠΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Γιατί η Τουρκία πέρασε από την επιθετική ρητορική στην επίθεση φιλίας και ποιος ο ρόλος των ΗΠΑ