Μέσω Διαδικτύου αποχαιρετούν τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο οι νοσταλγοί της βασιλείας

Μέσω Διαδικτύου αποχαιρετούν τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο οι νοσταλγοί της βασιλείας