Δίκη Φιλιππίδη: «Με κάλεσε στο καμαρίνι του και από κάτω ήταν γυμνός»