Εκατό Ρομά σπάνε και καίνε στη Θεσσαλονίκη (Bίντεο)