«Έχουν μαζευτεί εκατομμύρια ευρώ που δεν πήγαιναν υπέρ των παιδιών»