Κάμερες κατέγραψαν την κλοπή της Έμμας την ώρα που ψυχορραγούσε