Πως ζούσε; Οκτώ χρόνια ανέπαφος ο λογαριασμός μισθοδοσίας του πατέρα Αντωνίου