Κιβωτός του Κόσμου: Έφοδος Αστυνομίας στα σπίτια του πατέρα Αντωνίου