Με λεφτά από δωρεές αγόρασαν πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέρα μεζονέτα