Ο πατέρας Αντώνιος σε αγιογραφία ως Νώε – Την προσκυνούσαν και την ασπάζονταν