Οι αποφάσεις για την κηδεία και την ταφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Οι αποφάσεις για την κηδεία και την ταφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου