«Πήγαμε στο φράγμα για παιχνίδι, αφαιρέθηκα με το κινητό»

«Πήγαμε στο φράγμα για παιχνίδι, αφαιρέθηκα με το κινητό»