Πώς έγινε η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των θυμάτων στα Τέμπη

Πώς έγινε η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των θυμάτων στα Τέμπη