Πράσινο φως για την πώληση επιθετικών αμφίβιων οχημάτων στην Ελλάδα

Πράσινο φως για την πώληση επιθετικών αμφίβιων οχημάτων στην Ελλάδα