Τέμπη / Κηδεία Μηχανοδηγού: «Έφυγε από αυτό που αγάπησε» δήλωσε ο πατέρας του

Τέμπη / Κηδεία Μηχανοδηγού: «Έφυγε από αυτό που αγάπησε» δήλωσε ο πατέρας του