Του διέλυσε το αυτοκίνητο επειδή δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά της