Ξετρύπωσαν μεγάλο ποσό από χρηματοκιβώτιο στη δομή της Κιβωτού