Κύπρος


Επιπλέον 20 λιμουζίνες με κόστος €700.000 για κρατικούς αξιωματούχους
Επιπλέον 20 λιμουζίνες με κόστος €700.000 για κρατικούς αξιωματούχους

Την αποδέσμευση ποσού ύψους €3,5 εκατ. ζήτησε το υπουργείο Οικονομικών από τη Βουλή με στόχο την αγορά καινούργιων υπηρεσιακών οχημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 20 κρατικές λιμουζίνες με κόστος €700.000.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του "Φ" η αγορά καινούργιων υπηρεσιακών οχημάτων κρίθηκε επιβεβλημένη με βάση τις ανάγκες που δήλωσαν τα υπουργεία, τμήματα και ανεξάρτητες υπηρεσίες, με σκοπό την κάλυψη νέων αναγκών καθώς και την απόσυρση υφιστάμενων οχημάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω του ότι είναι μεγάλης ηλικίας.

Να σημειωθεί πως  το 2016 αγοράστηκαν 20 καινούργιες λιμουζίνες, οι οποίες αντικατέστησαν τις υφιστάμενες που χρησιμοποιούσαν οι υπουργοί.

Οι καινούργιες λιμουζίνες προορίζονται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες λιμουζίνες που χρησιμοποιούν οι επίτροποι, οι γενικοί διευθυντές υπουργείων και παράλληλα, να καλύψουν νέες ανάγκες όπως αυτές των υφυπουργών.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, πρόθεση των βουλευτών της Επιτροπής Οικονομικών είναι να ζητήσουν ονομαστικό κατάλογο των αξιωματούχων που θα λάβουν τις καινούργιες λιμουζίνες για να διαπιστωθεί κατά πόσο δικαιολογείται η αγορά τους.

– Προκαταβολή ύψους €120.000, το οποίο αντιστοιχεί στο 15% της εκτιμώμενης αξίας (€800.000) για την αγορά τριών μεγάλων δασοπυροσβεστικών – εκχιονιστικών οχημάτων που θα παραδοθούν το 2020.

– Ποσό ύψους €492.270 για την αγορά τεσσάρων μεγάλων δασοπυροσβεστικών οχημάτων τα οποία παραγγέλθηκαν το 2017 και θα παραληφθούν εντός του τρέχοντος έτους.

– Ποσό ύψους €160.000 για την αγορά εντός του 2019 τεσσάρων μικρών λεωφορείων με ανυψωτικό για μεταφορά παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία.

– Ποσό ύψους €200.000 για αγορά εντός του 2021 πέντε λεωφορείων για μεταφορά παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία.

– Ποσό ύψους €260.000 για την αγορά εντός του 2019 δύο φορτηγών με ανυψωτική πλατφόρμα και ενός φορτηγού – ψυγείου για μεταφορά φαρμάκων.

– Ποσό ύψους €1,3 εκατ. για την προμήθεια 50 διπλοκάμπινων οχημάτων. Επιπρόσθετα, θα παραγγελθούν 65 διπλοκάμπινα και 12 διπλοκάμπινα με υπερκατασκευή για δασοπυρόσβεση τα οποία θα παραληφθούν το 2020.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού για την αγορά έξι ασθενοφόρων εκ των οποίων τα τέσσερα θα παραδοθούν το 2020 και τα υπόλοιπα δύο το 2021.

Top News