Παραπολιτικά


Επιστροφή προνομίων
Επιστροφή προνομίων

Ιδιωτική εταιρεία στη Βρετανία διεκδίκησε δικαστικώς το εμπορικό σήμα για το χαλλούμι... και το κέρδισε. Την ίδια ώρα ένας στρατός υπαλλήλων, υπουργείων και νομικών της Δημοκρατίας, απέδειξαν πως αυτό που ονομάζεται "δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία" δεν είναι κάτι αόριστο. Καθυστέρησαν να στείλουν τα έγγραφα που θα λειτουργούσαν υποστηρικτικά για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος στην Κύπρο, και το δικαστήριο δεν ήταν διατεθειμένο να περιμένει πότε θα δεήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στη Λευκωσία να ανταποκριθούν.

Καθυστέρησαν, διότι είχαν να τρέξουν τις επιστροφές των προνομίων που στερήθηκαν μερικώς λόγω της οικονομικής κρίσης.

Πηγή: Εφημερίδα Αλήθεια 

Top News