Κύπρος


Έρχονται αλλαγές στα περιουσιακά μετά από διαζύγιο – Τι δικαιούνται τα διαζευγμένα ζευγάρια
Έρχονται αλλαγές στα περιουσιακά μετά από διαζύγιο – Τι δικαιούνται τα διαζευγμένα ζευγάρια

Τροποποιητικό νομοσχέδιο το  οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιφέρει αλλαγές όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία μετά το διαζύγιο.

Του Στέλιου Χαραλάμπους 

Ο «Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών σχέσεων των συζύγων τροποποιητικός νόμος του 2018,  έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό στις 24 Ιανουάριου και βρίσκεται στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Οι τροποποιήσεις

  • Υποχρεωμένος να δηλώνει την περιουσία - Σύμφωνα με τις πρόνοιες του τροποιητικού νομοσχεδίου  ο κάθε ένας από τους διαζευγμένους συζύγους είναι υποχρεωμένος να δηλώνει στον πρώην ή στην πρώην  σύζυγο του όλες τις πληροφορίες  που αφορούν τόσο την περιουσία του όσο τα εισοδήματα για να καθορίζεται το ύψος της διατροφής . Επίσης  το εν λόγο  νομοσχέδιο ρυθμίζει την έκδοση διατάγματος προς τον εργοδότη ή την αρμόδια υπηρεσία ή τον αρμόδιο οικονομικό φορέα να παραχωρήσει κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου σε σχέση με τα εισοδήματά του.
  • Προστασία στέγης – Το νομοσχέδιο προστατεύει επίσης και  την οικογενειακή στέγη καθώς  ρυθμίζει ότι η μεταβίβαση ή υποθήκευση ή πώληση οποιουδήποτε συμφέροντος επί της οικογενειακής στέγης σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την έγγραφη άδεια του άλλου συζύγου απαγορεύεται και είναι άκυρη. Πάντως σύμφωνα με το νομοσχέδιο Οικογενειακή στέγη, ορίζεται η κατοικία στην οποία διαμένουν οι νόμιμοι σύζυγοι ή η κατοικία στην οποία ο αιτών σύζυγος διαμένει ή αν αυτός ο σύζυγος έχει εγκαταλείψει τον άλλο σύζυγο, η κατοικία στην οποία διέμενε πριν από την εγκατάλειψη της, επί τις ουσίας είναι η οικία που διέμεναν πριν πάρουν διαζύγιο.
  •  Δικαιούται μέρος από την αύξηση της περιουσίας- Όπως προνοεί το  τροποποιητικό νομοσχέδιο αν η περιουσία του ενός έκτων   δυο συζύγων αυξηθεί, το άλλο πρόσωπο δικαιούται να εγείρει αγωγή στο Δικαστήριο και να ζητήσει μέρος από την αύξηση της περιουσίας εάν φυσικά θεωρεί ότι έχει συμβάλει στο να αυξηθεί η περιουσία.

Top News