ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ: Ευρωπαϊκό κονδύλι για την κυκλική οικονομία