ΟΜΕGANEWS: Έπεσαν υπογραφές για την έναρξη προγράμματος «Θάλεια»